De rooie donder
Image default
Gezondheid

Lucide dromen, wat is dat?

Lucide dromen

Elke nacht dromen mensen in totaal ongeveer twee uur terwijl ze slapen. Dromen kunnen helpen bij het verwerken van emoties en bij het vormen van herinneringen aan wakkere ervaringen. Onderzoekers stellen dat droominterpretatie de dromer ook persoonlijk inzicht in zijn leven en onbewuste geest kan verschaffen.

Tijdens een lucide droom, wordt de slaper zich ervan bewust dat hij droomt en kan hij soms het verloop van de droom controleren. Mensen zijn geïnteresseerd in lucide dromen in de hoop dat het kan stimuleren psychologische groei, hen in staat stellen om onmogelijke handelingen te proberen, zoals vliegen, of zelfs nachtmerries te behandelen.

Echter, sommige deskundigen waarschuwen tegen het gebruik van methoden om opzettelijk lucide dromen te induceren totdat er meer onderzoek is gedaan naar de veiligheid van lucide dromen.

Risico’s van Lucide Dromen

Hoewel er meer onderzoek nodig is, vermoeden sommige deskundigen dat lucide dromen negatieve gevolgen kan hebben. De meest verontrustende potentiële gevaren van lucide dromen zijn een verstoorde slaap en geestelijke gezondheidsproblemen.

Hoewel lucide dromen over het algemeen voorkomt tijdens de snelle oogbewegingen (REM) slaap, verschillen lucide en niet-lucide REM slaap periodes van elkaar. Voorlopige studies hebben aangetoond dat lucide dromen ongewone patronen van hersenactiviteit bevatten met elementen van zowel slaap als waakzaamheid. In dit opzicht kan lucide dromen worden opgevat als een hybride vorm van bewustzijn. Onderzoekers waarschuwen dat dit kan interfereren met processen die normaal plaatsvinden tijdens de REM slaap, met name geheugenconsolidatie en emotionele regulatie.

Meer onderzoek is nodig om te bepalen of meer “wakker” zijn tijdens je dromen de slaap minder rustgevend maakt. Sommige studies hebben aangetoond dat meer lucide dromen geassocieerd wordt met een lagere kwaliteit van slaap, maar bij nader onderzoek bleek dat het verband niet significant was als rekening werd gehouden met nachtmerries. Het zou kunnen dat mensen die vaker lucide dromen ook vaker nachtmerries hebben die de slaap verstoren, niet dat lucide dromen de slaap direct verstoren. Sommige mensen kunnen ook van de lucide dromen uitleg geven.

Uit één onderzoek bleek dat mensen zich zelfs frisser voelen nadat ze ontwaakten uit een heldere droom. Het enige voorbehoud was dat na het wakker worden om lucide dromen te stimuleren, de deelnemers zich ’s morgens minder fris voelden als ze niet in staat waren de verloren slaap in te halen.

Soms proberen mensen lucide dromen te induceren op manieren die de natuurlijke slaapcyclus onderbreken, waardoor gefragmenteerde slaap ontstaat. 

 

dromen