De rooie donder
Image default
Kinderen

Wat is dyslexie en is er een manier om het te behandelen?

Herkent u bij uw kind de symptomen van dyslexie? Heeft u al langere tijd het idee dat uw zoon of dochter het niveau van school niet kan bijhouden? Schakel Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal in voor een deskundig onderzoek. Bij dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate uw kind dyslexie heeft, hierna wordt overgegaan tot het behandelen hiervan. Dyslexie houdt in dat uw kind over (ruim)voldoende intelligentie beschikt, maar dat technisch lezen en/of spelling toch vaak moeizaam gaat. Dankzij de juiste behandeling van de specialist weet u zeker dat uw kind op latere leeftijd zo min mogelijk hinder ondervindt en hij of zij kan gaan studeren.

Voorkom problemen in de toekomst door dyslexie tijdig te behandelen

Dyslexie is een aandoening die vandaag de dag steeds vaker wordt geconstateerd bij jongeren. Het is belangrijk om dyslexie tijdig en effectief te behandelen, zodat uw zoon of dochter hier op latere leeftijd zo min mogelijk belemmeringen van ondervindt. Dyslexie professioneel behandelen door Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal helpt u een grote stap vooruit. Hier krijgt ieder kind een kans om de gevolgen van dyslexie op tijd te minimaliseren. Deze kleinschalige praktijk zorgt voor een persoonlijke behandeling en geeft u als ouder praktische begeleidingstips mee. Op die manier bereikt uw kind een technisch leesniveau waarmee hij of zij verder komt in het onderwijs, wat zorgt voor een betere toekomst.

Hoe kan ik dyslexie effectief behandelen bij mijn kind?

Heeft u het idee dat uw kind minder goed meekomt op school, maar vindt u het lastig om de oorzaak te achterhalen? Schakel dan Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal in om uw kind te testen op dyslexie en hem of haar eventueel te behandelen. Allereerst wordt er een onderzoek uitgevoerd dat gericht is op het technisch en begrijpend lezen in combinatie met spelling en grammatica. Aan de hand van dit onderzoek wordt het niveau bepaald en kan er eventueel een diagnose worden gegeven. Na de diagnose schakelt u de specialist ook in voor het behandelen van dyslexie, die samen met school een professioneel behandelingsplan opstelt voor uw kind.

Gerelateerde artikelen

Een positieve ADHD test? Deze specialist biedt hulp aan uw kind

Hoe vind je een goede kinderopvang

De werkzaamheden in de Verloskundigenpraktijk Nijmegen